Katsastus

KP:n katsastuspäivät ja -ajat purjehduskaudella 2024:

to 13. ja pe 14. kesäkuuta, klo 17-20.

Veneen katastus on veneilyn turvallisuutta edistävä säännöllinen toimenpide, jolla varmistetaan veneen ja varusteiden kunto. Lainsäädäntö ei edellytä katsastamista, mutta seura voi sen edellyttää omien sääntöjensä perusteella.

Kuitenkin Vesiliikennelain (107§) mukaan: "Vesikulkuneuvon on oltava rakenteeltaan, varusteiltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan turvallinen niillä kulkuvesillä, joilla sitä käytetään.

Vesikulkuneuvon on lisäksi oltava sellainen, ettei sen käytöstä aiheudu merkittävää tai tarpeetonta haittaa tai häiriötä luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle."

Vuosikatsastus tehdään joka vuosi ennen kesäkuun loppua, peruskatsastus vähintään joka viides vuosi. Katsastuksen suorittavat seuran valtuuttamat henkilöt, joilla on liiton (SPV) myöntämä katsastuslupa. Ks. seuran katsastajien yhteystiedot täältä.

Veneet katsastetaan niiden purjehdusalueen mukaan neljään eri luokkaan: 1 Avomeri, 2 rannikko, 3 saaristo ja 4 suojaiset vesialueet. Ks. lisätietoja täältä.

Kokkolan Purjehtijat ry:n laituripaikoilla olevat veneet tulee katsastaa vuosittain, jolloin katsastettu alus on myös oikeutettu käyttämään seuran lippua. Katsastusmaksu on 10 € tai erikseen tilattuna varsinaisten katsastuspäivien ulkopuolella 20 €.

Vakuutusyhtiöt myöntävät katsastetuille veneille yleensä vakuutusmaksun alennuksen.

Vuoden 2024 veneilyturvallisuusteema on veneiden kiinnittäminen. Ks. lisätietoja täältä.